Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer här.OK

Avgiftning

            se bildillustration (PDF fil)   Öppna dokumentet i PDF format

Det växande problemet med miljögifter

Under senare år har mänskligheten lyckats med att drastiskt förändra kemin i den omgivning vi lever i. Till exempel släpptes mer än 454 000 (fyrahundrafemtiofyra tusen) ton kemikalier ut i markerna och hotar nu vår odlingsbara jord och även grundvattenreservoarerna varifrån vi får vårt dricksvatten. Över 85 353 ton kemikalier släpptes ut i sjöar och floder. Mer än 1 089 600 ton kemiska utsläpp pumpades ut i luften vi andas. Totalt släpptes ca 2 590 374 ton kemiska föroreningar ut i den miljö vi äter, andas och lever i och allt detta bara på ett år.

Problemet med miljöförgiftningen förvärras ytterligare genom att en stor del av näringen i maten raffineras bort och ersätts med artificiella färgämnen, konserveringsmedel, smaktillsatser mm. Denna lågkvalitetskost förenat med utbredd användning av antibiotika i läkemedel och jordbruk kan ha orsakat en benägenhet hos många att utveckla en "inre" miljöförstöring.  Inre miljöförstörning sker när den friska bakteriefloran i tarmsystemet ersätts av en ohälsosam bakterieflora. Dessa ohälsosamma bakterier släpper ut giftiga slaggprodukter i blodcirkulationen som kan ge diverse symtom, bland annat trötthet.

Kommer dessa gifter att  påverka dig?

Hur påverkas vi personligen av miljöförgiftningen? Den kan hota den optimala hälsa vi förväntar oss att ha. Men om vi dukar under för de skadliga effekterna av miljöförgiftningen eller inte beror på vårt eget engagemang. Vi måste själva ta ansvar så vi inte faller offer för förgiftning. Det innebär att lära sig vad som behövs göras för att stärka vår kropp så att den bättre klarar av de gifter vi utsätts för.

Grunder för att undvika miljögifter

Låt oss börja med några fundamentala riktlinjer i undvikandet av miljögifter. Gör allt du kan för att rena din arbetsplats och hemmiljö. Om du känner till källan av något giftigt material på jobbet, såsom lagrade eller läckande kemikalier, blekmedel, färg, lösningsmedel, lim, syror eller hushållsförorenare såsom insektsmedel och rengöringsmedel, försök då att ta bort dem. Om de förorenande ämnena inte går att avlägsna kan en effektiv jonisator/luftrenare vara nödvändig. Bär åtminstone skyddskläder och/eller ansiktsmask när du handskas med giftig material. Regelbundna byten av värmepanne- och luftkonditioneringsfilter kan också vara en hjälp. Formalin, mögel och radon är vanliga ämnen som bryter ned hälsan och ökar allergier. Kolla gärna hur de påverkar ditt hus och din arbetsplats.

Det är också väldigt viktigt att att hålla en god kost med mycket färsk och näringsrik mat. Undvik att äta överskottsfett, raffinerat socker och mat som innehåller mycket tillsatser och konserveringsmedel. Ät lagom mängder protein (ca 15-20% av dina kalorier) och fett (ca 20% av dina kalorier), medan du ökar mängderna av komplexa kolhydrater (ca 60% av dina kalorier). Ersätt vanlig mat med kött från organiskt uppfödda djur och organiskt odlade växter då det är möjligt. Många av gifterna som stör kroppen kommer från vårt dricksvatten. En högkvalitativ vattenrenare är högst önskvärd för att få rent vatten till dryck och matlagning. Drick mycket renat vatten (idealet är 8 glas á 20 cl per dag).