Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer här.OK

Vad spelar zink för roll?

Zink spelar stor roll i hur vi smakar, luktar ser mm

U tgör zink den felande länken för återvinnande av hälsan?

Mer än 80 enzymer i din kropp innehåller zink. Trots att zinkbrist är mycket ovanlig i utvecklade länder, är det många som har marginella värden, speciellt äldre människor. När din kropp saknar zink är det lättare att dra på sig infektioner, sår har svårare att läkas och du kan förlora lukt- och smaksinnet.

Tiotusentals människor i Sverige med ihållande hälsoproblem, alltifrån hudåkommor till sexuella funktionsstörningar lider av zinkbrist. Denna brist är mer utbredd än man förut trott.
 

Ä r zinkbrist vanligt i Sverige?

Svaret är dessvärre ett rungande ja! Det är inte brist på zink i den dagliga dieten (det finns huvudsakligen i skaldjur, nötkött, frön och nötter), utan snarare är det valet av extra "kosttillskott" i form av alkohol eller socker som leder till zinkbrist. P-piller motverkar kroppens förmåga att ta upp zink. Vissa forskare anser att användningen av P-piller i behandlingen av menstruationsbesvär kan ge upphov till zinkbrist vilket i sin tur kan leda till anorexi eller bulimi.

En diet med intag av små mängder tenn, vilket kan bli följden av att äta mat som lagrats i förtennade konservburkar, resulterar i zinkförluster.
 

B orde alla ta zinktillskott?

Det skulle vara olämpligt för alla att inta stora mängder (mer än 30 mg dagligen) av extra zink i tillskottsform. Genom de senaste årens forskning har det framkommit att ett högt intag av zink under längre tid kan leda till kopparbrist, vilket i sin tur ger nya problem. Därför bör regelbunden förbrukning av större kvantiteter zink under flera månaders tid undvikas om du inte testas för zinkbrist med en pålitlig metod.

Engelska läkartidningar har nyligen (1990) konstaterat att svettmineraltesten och zinkvätskesmaktestaren är de två mest pålitliga testerna för påvisande av zinkbrist. Av dessa två är smaktestet mycket snabbare, billigare och lättare att göra och finns hos din terapuet. Fråga din terapeut efter Zinc Tally smaktestet från Alpha Plus.
 

H ur påverkar zinkbrist kroppen?

Immunförsvar:

Zink är immunförsvarets viktigaste mneral. Zinkbrist kan också medföra tillväxtrubbningar, nedsatt läkningsförmåga och sämre förmåga att motstå infektioner.
 

Kosten:

Konsumtion av raffinerade sockerprodukter, såsom godis, karameller, kakor, kex och alkohol orsakar ökad zinkutsöndring genom urinen. Detta är ännu en källa till zinkbrist.
 

Idrott:

Svett innehåller relativt höga koncentrationer av zink. I samband med idrottsutövande utarmas kroppens zinkförråd ganska snabbt vid kraftig svettning. Detta lämnar kroppen i ett försvagat tillstånd med en större benägenhet att drabbas av skador.
 

Huden:

Seborré, akne men även andra typer av hudutslag eller missfärgningar av huden har av flera forskare kommit att förknippas med zinkbrist.
 

Aptit / smak- och luktsinne:

En tendens att tappa smaken och aptiten brukar associeras med zinkbrist. En forskargrupp i England och en annan helt oberoende forskargrupp i USA har funnit samband mellan aptitförlust och nedsatt smakfunktion hos personer som lider av anorexi och bulimi. Zinktillskott har hos hundratals anorexiafall lett till fullständig symptomfrihet. Zink Drink formen är en överlägsen form av zink för att nå resultat.
 

Hörsel:

Nedsatt hörsel hos äldre orsakas ofta av långvarig zinkbrist och kan förbättras med zinkbehandling.
 

Sexuell dysfunktion:

En annan effekt av zinkbrist är nedsatt sexualfunktion hos män.
 

Tarmsjukdomar:

Diarré och upprätthållandet av en normal tarmfunktion kräver också zink. Personer som lider av tarmsjukdomar t ex Crohns sjukdom, kolit och kronisk förstoppning har även de befunnits ha låga nivåer av zink.
 

Z ink Tally

För att testa zinkhalten i kroppen gör du följande: Ta 1 - 2 msk av vätskan i munnen. Smakar det vatten eller liknande har du stor zinkbrist. Smakar det strävt, sött eller metall bör zinknivån även då fyllas på. Är smaken direkt äcklig eller motbjudande har du tillräckligt med zink i kroppen.
 

Z ink Drink

Zink Drink är det snabbaste sättet att korrigera din zinkbrist. Kroppen tolkar den utspädda vätskan som vatten och upptaget sker inom några minuter redan i matsäcken. För att höja din zinknivå, gör följande: blanda 1 tesked (5 ml) Zink Drink i 1 glas vatten och drick detta 2 - 4 ggr/dag under 3 - 14 dagar eller tills det smakar starkt motbjudande - då vet du att den akuta zinkbristen är tillfredsställd. Sedan kan du fortsätta med en annan form av zink för en längre tids effektiv tillskottsbehandling. Zink Drink är även utmärkt för användning vid förkylningar och halsont. Gurgla och svälj flera gånger per dag tills du är återställd.
 

O lika former av zink

Zink i pikolinatform är den bästa formen för långtidsbehandling då den maximerar zinkupptaget. Pikolinatformen rekommenderas som zinkbehandling och även vid långvarig zinkbrist, förhöjda kopparvärden eller om du har svårt att ta upp zink.

När din bukspottskörtel inte producerar tillräckligt med pikolinsyra har kroppen svårare att absorbera zink. Zink picolinate ger dig zink bunden till pikolinsyra för maximal upptagning. Vitamin B6 har tillsatts tabletten för att ytterligare förbättra kroppens upptagningsförmåga av zink.
Om du inte har markant zinkbrist eller behov av zink i megadoser så räcker den mängden du får i kosten och en hög kvalité multivitamin/mineral tillskott. Vi rekommenderar "Multigenics" som den mest mångsidiga tillskottsförsäkringen.